SSA/SSH til dagvagt på Omsorgscenteret Nordhøj - #2556944

Frederikssund Kommune


Dato: 25.11.2021
By: Frederikssund, Region Hovedstaden
Kontrakttype: Fuld tid
Frederikssund Kommune
Har du lyst til at blive en del af et stærkt arbejdsfællesskab, så kan vi tilbyde en fast dagvagtsstilling på 34 timer ugentligt og weekendvagt hver anden uge
Du vil blive tilknyttet Nordvænget 19, som er en afdeling for mennesker der har et bredt plejebehov. Du kommer til at arbejde tæt sammen med faglig dygtige kollegaer, som du kan spare med

Omsorgscenteret Nordhøj er beliggende i Skibby. Her er i alt 50 boliger. Du kan læse mere på vores hjemmeside Omsorgscenteret Nordhøj . Omsorgscenteret hører organisatorisk sammen med Omsorgscenteret De Tre Ege i Jægerspris

Det søger vi

Vi søger dig, der brænder for at arbejde med mennesker, og gennem det daglige arbejde har fokus på at beboerne har indflydelse på egen hverdag samt at skabe livskvalitet for beboerne. Derfor er det vigtigt at du er fagligt engageret, har et godt tværfagligt samarbejde, og yder støtte og omsorg ud fra vores fem kerneværdier som er faglig dygtighed, engagement, samarbejde, gensidig tillid samt respektfuld kommunikation er fundamentet for vores daglige arbejde, og skal afspejle sig i din tilgang til såvel beboere, pårørende, samarbejdspartnere på tværs af sektorer og kollegaer

Høj faglighed og gode udviklingsmuligheder

Vi arbejder med rehabiliterende tilgang, Marte Meo og personcentreret omsorg i det omfang det er muligt, så beboerne kan være i eget liv længst muligt. Vi holder daglige triagemøder med henblik på tidlig opsporing af begyndende sygdom. Vi afholder beboergennemgang og beboerkonference ud fra sundhedsstyrelsens principper. Vi bruger FSIII metoden og fagsystemet Cura til dokumentation

Vores mål er at få værdierne til at leve i hverdagen, så de afspejler sig i vores handlinger, og beboerne herigennem opnår høj livskvalitet. Beboerne har indflydelse på eget liv, og oplever at bo og leve trygt og godt. Centret tilbyder aktiviteter og træning, og kompetenceudvikling sker både på interne/eksterne kurser og ved læring på vores beboerkonference, som afholdes en gang om måneden for at sikre kontinuitet og kvalitet i plejen med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens metodehåndbog

Et godt arbejdsliv med tværfaglig sparring

Vores arbejdsmiljø er præget af samarbejde, faglig og tværfaglig sparring, tillid og engagement. Vi løser kerneopgaven ud fra en tværfaglig forståelse

Hør mere om stillingen hos områdeleder Rikke Marstrand på telefon 21 53 78 33

Ansøgningsfrist

Fredag den 10. december kl. 12.00
Der afholdes samtaler efter aftale og løbende

Vi glæder os til at høre fra dig.

Hvordan man ansøger

For at ansøge om dette job skal du autorisere på vores websted. Hvis du ikke har en konto endnu, bedes du tilmelde.