Lærer i barselsvikariat på dagbehandling- og specialskole - #5521466

Bifrostskolen


Dato: 23.06.2022
By: Ringsted, Region Sjælland
Kontrakttype: Fuld tid
Bifrostskolen
Har du lyst til at arbejde med udsatte børn og unge på en kommunal dagbehandlings- og specialskole? Har du lyst til at udvikle din didaktiske og pædagogiske praksis, mens du lærer mere om neuroaffektiv udviklingspsykologi og professionelle læringsfællesskaber?

Bifrostskolen vokser, og vi søger derfor en ny kollega.

Om jobbet
Som lærer bliver du en vigtig spiller i vores bestræbelser på at give eleverne en aktiv og meningsfuld hverdag i genkendelige rammer.

Du bliver en del af et team som har deres primære opgave i skabe læring, udvikling og trivsel hos vores elever.

På skole er der et tæt samarbejde mellem de forskellige faggrupper. Samarbejdet er præget af respekt for hinandens faglighed og en enighed om, at opgaver og vilkår er forskellige, men alle er ligeværdige og gensidigt afhængige.

På Bifrostskolen arbejder vi med at udvikle professionelle læringsfællesskaber og en medarbejderinvolverende organisation. Det betyder, at du skal have lyst til at tage ansvar for alle elevers læring og udvikling ved at arbejde med hele skolens organisation og ressourcerHvem er du
  • Du har lyst til at arbejde med børn og unge i udfordringer
  • Du forstår din rolle som en del af en samlet skole, og kan være fleksibel
  • Du har gode relations kompetencer og kan arbejde med tydelig i forhold til skabe en struktur i hverdagen
  • Du er vant til at arbejde med mål, progression, læring, udvikling og et udvidet krævende forældresamarbejde
  • Du har kendskab til low arousal, neuroaffektiv udviklingspsykologi, Theraplay og autismepædagogiske greb – og du har lyst til at udvikle din praksis på disse områder
  • Du tør at sætte din faglighed i spil i et tværprofessionelt samarbejde

Hvem er vi
Vi er en lille skole. Vi er ca. 40-45 elever og 28 medarbejdere.
Vi er et af Ringsted Kommunes dagbehandlings- og specialundervisningstilbud. Målgruppen er børn og unge i sårbare og udsatte positioner, der aktuelt ikke kan inkluderes på egen skole, og som derfor går hos os i en kortere eller længere periode. En del af eleverne er i adfærdsmæssige og sociale udfordringer og deres erfaringer med folkeskolen er præget af oplevelsen af ikke at slå til.
Vi arbejder aktivt på, at eleverne vender tilbage til det almene område, fordi vi ved, at det giver dem de bedste fremtidsmuligheder. Vi gør det ved nænsomt og insisterende at skubbe elever, forældre og folkeskolen i den rigtige retning.

Vi stiller store krav fordi vi har høje forventning til vores elever, os selv og vores samarbejdspartnere. Hver dag forsøger vi at gøre det der skal til, og ikke bare det vi skal.

Skolen har gennem de seneste tre år gennemgået en stor faglig udvikling, og driver kommunens Pædagogiske Task Force, hvor kommunens øvrige skoler skal have glæde af vores specialpædagogiske kompetencer.

Vi lærer stadig, og vi er midt i en spændende proces, hvor vi både udvikler organisation, undervisning, behandling og pædagogik. I dette skoleår har vi særligt fokus på neuroaffektiv udviklingspsykologi og professionelle læringsfællesskaber.

Hvis du har lyst til at præge dit fremtidige job på en skole, hvor forandringer er en del hverdagen, og genkendelighed for eleverne er et krav, så håber vi at høre fra dig.

Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk- og minoritetsbaggrund til at søge den opslåede stilling.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning

Hvordan man ansøger

For at ansøge om dette job skal du autorisere på vores websted. Hvis du ikke har en konto endnu, bedes du tilmelde.